Със съотношение дължина/широчина 3 или повече.

  • - - - - - 1006201713 10: Ароматен ориз
  • - - - - - - 1006201713 20: Ориз Basmati
  • - - - - - - - 1006201713 80: От разновидности Basmati 370, Basmati 386 (Индия), Type-3 (Dhradun) (Индия), Taraori basmati (HBC-19) (Индия), Basmati 217 (Индия), Ranbir Basmati (Индиа), Kernel (basmati) (Пакистан), Pusa basmati, Super basmati
  • - - - - - - - 1006201718 80: Други
  • - - - - - - 1006201791 80: Друг
  • - - - - - 1006201799 80: Друг