Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

Deutsch 1

  • - - - 5211430010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5211430090 80: Други