Платноходки, дори със спомагателен двигател.

  • - - - 8903911000 80: За морско корабоплаване
  • - - - 8903919000 80: Други