Със сплитка лито, неизбелени или само изварени.

  • - - - - 5007202110 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5007202190 80: Други