Със сплитка лито / Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m$2.

  • - - - 5209510011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5209510011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209510019 80: Други
  • - - - 5209510091 10: Други
  • - - - - 5209510091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5209510099 80: Други