Конфекционирани мрежи за риболов.

  • - - - 5608112000 80: От канапи, въжета или дебели въжета
  • - - - 5608118000 80: Други