Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3.

  • - - - - - - 1006309610 80: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5|kg
  • - - - - - - 1006309620 80: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5|kg, но непревишаващо 20|kg
  • - - - - - - 1006309690 80: Друг