Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m$2.

  • - - - 5208111000 80: Тъкани за производството на бинтове, превръзки и медицинска марля
  • - - - 5208119000 80: Други