Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009901110 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - 2009901190 80: Друг