Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - 2009902111 10: Смеси от сокове от цитрусови плодове
  • - - - - - - 2009902111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009902119 80: Друг
  • - - - - - 2009902191 10: Други
  • - - - - - - 2009902191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009902199 80: Друг