Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

 • - - - - - 2009191121 10: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
 • - - - - - - 2009191121 20: Под формата на прах
 • - - - - - - - 2009191121 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - 2009191129 80: Друг
 • - - - - - - 2009191131 10: Друг
 • - - - - - - - 2009191131 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - 2009191139 80: Друг
 • - - - - - 2009191151 10: Друг
 • - - - - - - 2009191151 20: Под формата на прах
 • - - - - - - - 2009191151 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - 2009191159 80: Друг
 • - - - - - - 2009191171 10: Друг
 • - - - - - - - 2009191171 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - 2009191179 80: Друг