Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар.

  • - - - - - 2009813110 80: Концентриран сок от червена боровинка: - със стойност Брикс 40 или повече, но непревишаваща 66; - в директни опаковки с обем 50 l или повече
  • - - - - - 2009813150 10: Други
  • - - - - - - 2009813150 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009813190 80: Други