Други / Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 3

  • - - - 8103909010 80: Танталови мишени за разпрашване с: - опорна пластина от сплав от мед и хром, - диаметър 312 mm и - дебелина 6,3 mm
  • - - - 8103909090 80: Други