Тютюни, "тръбно сушени" / Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки).

  • - - - 2401108510 80: Тютюни, "тръбно сушени", от типа Виржиния
  • - - - 2401108590 80: Други