Съдържащи тегловно 85% или повече вълна.

  • - - 5107101000 80: Неизбелени
  • - - 5107109000 80: Други