С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %.

  • - - - - - - - 2710194321 10: Парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид; смеси, които са с над 20 % парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - - 2710194321 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - - - - 2710194329 80: Други
  • - - - - - - - 2710194330 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - - - 2710194390 80: Други