Съдържащи тегловно повече от 10% общо коприна или копринен дреб (копринени отпадъци).

  • - - - 5701101010 80: Ръчно изработени
  • - - - 5701101090 80: Други