Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, различни от копринен дреб (буретни прежди).

Deutsch 1

 • - - 5007201100 10: Креп
 • - - - 5007201100 80 (2/0) : Неизбелени, изварени или избелени
 • - - - 5007201900 80 (2/0) : Други
 • - - 5007202100 10: Понже, хабутай, хонан, шантунг, корах и подобни тъкани от Далечния изток, изцяло от естествена коприна (несмесена с копринен дреб или с други копринени отпадъци, или с други текстилни материали)
 • - - - 5007202100 80 (2/0) : Със сплитка лито, неизбелени или само изварени
 • - - - 5007203100 10: Други
 • - - - - 5007203100 80 (2/0) : Със сплитка лито
 • - - - - 5007203900 80 (2/0) : Други
 • - - 5007204100 10: Други
 • - - - 5007204100 80 (2/0) : Рехави тъкани (несбито тъкани)
 • - - - 5007205100 10: Други
 • - - - - 5007205100 80 (2/0) : Неизбелени, изварени или избелени
 • - - - - 5007205900 80 (2/0) : Обагрени
 • - - - - 5007206100 10: От прежди с различни цветове
 • - - - - - 5007206100 80 (2/0) : С широчина, превишаваща 57 cm, но непревишаваща 75 cm
 • - - - - - 5007206900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 5007207100 80 (2/0) : Печатани