С тегловно съдържание на млечни продукти 50 % или повече.

  • - - - - - - - 2309904910 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - - - - 2309904990 80: Други