С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %.

Polski 1

  • - - - - - - - 2309904310 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - - - - 2309904390 80: Други