Други / С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %.

  • - - - 0401409010 80: Сметана
  • - - - 0401409090 80: Мляко