Съдържащи тегловно 85% или повече вълна или фини животински косми.

  • - - 5109101000 80: На кълбета, гранки или чилета с тегло, превишаващо 125 g, но непревишаващо 500 g
  • - - 5109109000 80: Други