Съдържащи тегловно 85% или повече вълна.

  • - - 5106101000 80: Неизбелени
  • - - 5106109000 80: Други