С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %.

  • - - - - - - - 2009896110 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - 2009896190 80: Други