С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %.

Čeština 9 Deutsch 2 Español 2 Italiano 1 Polski 2

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 2007101050 80: Каши от смокини
  • - - - 2007101060 80: Каши от шам фъстък
  • - - - 2007101070 80: Каши от лешници
  • - - - 2007101095 80: Други