Други / С тегло, непревишаващо 25 g/m$2.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 7 English 3 Magyar 2 Italiano 1 Svenska 1

  • - - - - 5603119010 80: Поли(винил алкохол) нетъкани текстилни материали, на парчета или изрязани в правоъгълна форма - с дебелина 200 μm или повече, но непревишаваща 280 μm и - тегло 20 g/m$2 или повече, но непревишаващо 50 g/m$2
  • - - - - 5603119090 80: Други