С единично тегло, превишаващо 1 kg.

Deutsch 2

  • - - - - 6202129010 80: Парки
  • - - - - 6202129090 80: Други