Промазани или покрити / С тегло, превишаващо 70 g/m$2, но непревишаващо 150 g/m$2.

  • - - - - 5603131010 80: Електрически непроводящи нетъкани текстилни материали, състоящи се от централно фолио от фолио от поли(етилен терефталат), двустранно ламинирани с еднопосочно ориентирани влакна от поли(етилен терефталат), покрити от двете страни с устойчива на високи температури и електрически непроводима смола, с тегло|147|g/m$2|или повече, но непревишаващо 265|g/m$2, с неизотропна якост на опън в двете посоки, предназначени за използване като електроизолационен материал
  • - - - - 5603131020 80: Нетъкани текстилни материали от директно изпреден полиетилен с покритие: -|с тегло над 80|g/m$2, но не повече от 105|g/m$2|и -|и въздухоустойчивост (Gurley) 8s или повече, но непревишаваща 36s (определена по метода съгласно ISO5636/5)
  • - - - - 5603131090 80: Други