Промазани или покрити / С тегло, превишаващо 70 g/m$2, но непревишаващо 150 g/m$2.

Čeština 7 Français 4 Nederlands 4

  • - - - - 5603131010 80: Електрически непроводящи нетъкани текстилни материали, състоящи се от централно фолио от фолио от поли(етилен терефталат), двустранно ламинирани с еднопосочно ориентирани влакна от поли(етилен терефталат), покрити от двете страни с устойчива на високи температури и електрически непроводима смола, с тегло 147 g/m$2 или повече, но непревишаващо 265 g/m$2, с неизотропна якост на опън в двете посоки, предназначени за използване като електроизолационен материал
  • - - - - 5603131020 80: Нетъкани текстилни материали от директно изпреден полиетилен с покритие: - с тегло над 80 g/m$2, но не повече от 105 g/m$2 и - и въздухоустойчивост (Gurley) 8s или повече, но непревишаваща 36s (определена по метода съгласно ISO5636/5)
  • - - - - 5603131090 80: Други