С тегло на m$2, равно или по-голямо от 650 g.

  • - - - 5911321100 10: От естествена коприна, от синтетични или от изкуствени влакна
  • - - - - 5911321100 80: Тъкани с покривен слой от кече от видовете, използвани в машини за производство на хартия (например пресови филцове)
  • - - - - 5911321900 80: Други
  • - - - 5911329000 80: От други текстилни материали