С тегло, равно или по-голямо от 225 g/m$2.

  • - - - 4805932000 80: От рециклирана хартия
  • - - - 4805938000 80: Други