На рула, всяко с тегло 10 kg или по-малко.

  • - - - - - 7607111110 80: C дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm
  • - - - - - 7607111190 80: Други