С максимално общо тегло, превишаващо 5 тона.

  • - - - 8704321000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8704329100 10: Други
  • - - - - 8704329100 80: Нови
  • - - - - 8704329900 80: Употребявани