Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg.

  • - - 4101501000 80: Пресни
  • - - 4101503000 80: Mокро осолени
  • - - 4101505000 80: Сушени или сухо осолени
  • - - 4101509000 80: Други