С тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2, на роли.

Deutsch 4

  • - - - 4802551500 80: С тегло 40 g/m$2 или повече, но по-малко от 60 g/m$2
  • - - - 4802552500 80: С тегло 60 g/m$2 или повече, но по-малко от 75 g/m$2
  • - - - 4802553000 80: С тегло 75 g/m$2 или повече, но по-малко от 80 g/m$2
  • - - - 4802559000 80: С тегло 80 g/m$2 или повече