С тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2, на роли.

  • - - - 4802551500 80: С тегло 40|g/m$2|или повече, но по-малко от 60|g/m$2
  • - - - 4802552500 80: С тегло 60|g/m$2|или повече, но по-малко от 75|g/m$2
  • - - - 4802553000 80: С тегло 75|g/m$2|или повече, но по-малко от 80|g/m$2
  • - - - 4802559000 80: С тегло 80|g/m$2|или повече