Други / Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени.

Français 1

  • - - 9109900010 80: С широчина или с диаметър, непревишаващ 50 mm, предназначени за гражданската авиация
  • - - 9109900090 80 (0/3) : Други