Ровинг / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Čeština 1 Deutsch 1 Français 1 Polski 2

 • - - - 7019120001 10: Предпрежда (ровинг), импрегнирана и с покритие, със загуба при запалване 3 % или повече (определена по стандарт ISO 1887)
 • - - - - 7019120001 80: Ровинг с линейна плътност 2 600 tex или повече, но непревишаваща 3 300 tex и със тегловни загуби при горене 4 % или повече, но непревишаващи 8 %, определени по метод ASTM D 2584-94
 • - - - - 7019120002 80: Ровинг с линейна плътност 650 tex или повече, но непревишаваща 2 500 tex, обвит със слой от полиуретан, дори смесен с други материали
 • - - - - 7019120003 80: Ровинг, с линейна плътност 392 tex или повече, но непревишаваща 2 884 tex, обвит със слой от акрилов съполимер
 • - - - - 7019120005 80: Ровинг, вариращ от 1980 tex до 2033 tex, съставен от непрекъснати стъклени нишки от 9μm (±0,5µm)
 • - - - - 7019120006 80: Армиращи стъклени влакна (ровинг) тип S: — състоящи се от непрекъснати стъклени нишки от 9 μm (±0,5 μm), — с линейна плътност най-малко 200 tex, но не повече от 680 tex, — несъдържащи калциев оксид, — с якост на скъсване над 3 550 Mpa по метода ASTM D2343-09 за употреба в производството на въздухоплавателни средства
 • - - - - 7019120019 80: Други
 • - - - 7019120021 10: Други
 • - - - - 7019120021 80: Ровинг с линейна плътност 2 600 tex или повече, но непревишаваща 3 300 tex и със тегловни загуби при горене 4 % или повече, но непревишаващи 8 %, определени по метод ASTM D 2584-94
 • - - - - 7019120022 80: Ровинг с линейна плътност 650 tex или повече, но непревишаваща 2 500 tex, обвит със слой от полиуретан, дори смесен с други материали
 • - - - - 7019120023 80: Ровинг, с линейна плътност 392 tex или повече, но непревишаваща 2 884 tex, обвит със слой от акрилов съполимер
 • - - - - 7019120025 80: Ровинг, вариращ от 1980 tex до 2033 tex, съставен от непрекъснати стъклени нишки от 9μm (±0,5µm)
 • - - - - 7019120026 80: Армиращи стъклени влакна (ровинг) тип S: — състоящи се от непрекъснати стъклени нишки от 9 μm (±0,5 μm), — с линейна плътност най-малко 200 tex, но не повече от 680 tex, — несъдържащи калциев оксид, — с якост на скъсване над 3 550 Mpa по метода ASTM D2343-09 за употреба в производството на въздухоплавателни средства
 • - - - - 7019120039 80: Други