Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио.

Deutsch 5

  • - - - - 8101991010 80: Волфрамови пръти за електроди за заваряване, с тегловно съдържание на волфрам 94% или повече, нарязани или не на определени дължини
  • - - - - 8101991090 80: Други