Конопени прежди / Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди.

  • - - 5308201000 80: Непригодени за продажба на дребно
  • - - 5308209000 80: Пригодени за продажба на дребно