От други текстилни материали / Други.

Deutsch 1

  • - - - - 6304199010 80: От нетъкан текстил
  • - - - - 6304199091 10: Други
  • - - - - - 6304199091 80: От вълна или от синтетични или изкуствени влакна
  • - - - - - 6304199099 80: Други