Други / От други текстилни материали.

Deutsch 1

  • - - - - 6303999010 80: От лен или рами
  • - - - - 6303999020 10: Други
  • - - - - - 6303999020 80: Мрежести пердета
  • - - - - - 6303999031 10: Пердета (включително драперии) от вълна
  • - - - - - - 6303999031 80: Ръчно изработени
  • - - - - - - 6303999039 80: Други
  • - - - - - 6303999090 80: Други