Други / Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ.

Deutsch 3 English 4 Français 4 Polski 1

  • - - - 8528490010 80: Видеомонитор, сътоящ се от: - електроннолъчева тръба за монохромен плосък екран с диагонал на екрана непревишаващ 110mm и снабдена с отклоняваща бобина и - печатна схема, на която са монтирани отклоняваща единица, видео-усилвател и трансформатор, дори и монтирани на шаси, за направата на видео-домофони, видео-телефони или апарати за следене
  • - - - 8528490090 80: Други