За телевизионните камери от подпозиции 8525 80 11 и 8525 80 19 и апаратите от № 8527 и 8528.

 • - - - - - - - 8529909210 80: За приемо-предаватели (с изключение на VHF радиокомуникационните приемо-предаватели изпълняващи стандард ARINC 566 A и бордните системите за общуване изпълняващи стандард ARINC 306 or 412 -, за приемници (с изключение на апаратите за радиоразпръскване или телевизия и приемниците за оборудване за избирателно повикване (SELCAL) изпълняващи стандард ARINC 531 or 596 -, за други (с изключение на приемниците за радионавигационни системи OMEGA изпълняващи стандард ARINC 580 or 599), предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - - - - 8529909215 80: Течнокристални модули (LCD модули),, - състоящи се само от един или повече стъклени или пластмасови TFT панели, - некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление , - с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пикселите, - със или без блок за подсвет - със или без инвертори
 • - - - - - - - 8529909220 80: Сглобки и части от сглобки, състоящи се от два или повече детайли или части сглобени заедно, за апаратите от позиция 8526, предназначени за гражданската авиация
 • - - - - - - - 8529909225 80: Течнокристални модули без средства за чувствителен на допир екран, състоящи се само от: - една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), - лят радиатор, - блок за подсвет, - една печатна платка с микроконтролер и - интерфейс LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение), предназначени за производството на радиоприемници за моторни превозни средства
 • - - - - - - - 8529909232 80: Оптична единица за видео прожекция, състояща се от система за разделяне на цветовете, механизъм за позициониране и лещи, предназначена за направата на изделия от позиция 8528
 • - - - - - - - 8529909237 80: Закрепване и предпазни козирки от алуминиева сплав, съдържаща: - Силиций и магнезий, - С дължина 300 mm или повече, но не повече от 2 200 mm, Със специфична форма за използване в производството на телевизионни приемници
 • - - - - - - - 8529909240 80: Сглобка, съставена от призми, DMD (Digital Micromirror Device) чипове и електронни схеми за контрол, предназначени за направата на телевизионно прожекционно оборудване или видеопрожекционни апарати
 • - - - - - - - 8529909241 80: DMD (Digital Micromirror Device) чипове, предназначени за направата на видеопрожекционни апарати
 • - - - - - - - 8529909242 80: Топлоотвеждащи радиатори и охлаждащи ребра, за поддържане на работната температура на транзистори и интегрални схеми, за използване за направата на продукти, попадащи в позиции 8527 или 8528
 • - - - - - - - 8529909243 80: Модул за визуализиране чрез плазма, с вградени само електроди за адресация и онагледяване, с или без драйвер и/или електроника само за управление на адресацията на пиксели и с или без захранване
 • - - - - - - - 8529909245 80: Пакет от интегрални схеми с функция по приемане на телевизия, съдържащи чип - канален декодер, чип - тунер, чип - управление на мощността, GSM филтри и пасивни елементи - и дискретни и вградени, за приемане на цифрови видеосигнали, разпространявани в DVB-T и DVB-H формати
 • - - - - - - - 8529909247 80: Светлочувствителни матрици за формиране на видеосигнал (прибор със зарядна връзка (CCD) с междуредов пренос на заряда, за поредова развивка, или матрица CMOS) за цифрови видеокамери, под формата на монолитна аналогова или цифрова интегрална схема, с размер на пиксела непревишаващ 12 µm !x! 12 µm, в монохромен вариант с микролеща към всеки отделен пиксел (матрица от микролещи), и в цветен вариант с цветен филтър и с матрица от малки лещи (микролещи), с миниатюрна леща, поставена на всеки отделен пиксел
 • - - - - - - - 8529909249 80: Щепселно гнездо за променливо напрежение, с шумов филтър, състоящ се от: - Щепселно гнездо за променливо напрежение 230 V (за включване на захранващ кабел) - вграден противошумен филтър, състоящ се от кондензатори и бобини, - кабелен щепсел за свързване на щепселно гнездо за променливо напрежение със захранващия блок на плазмен екран, със или без метална опора, която закрепва щепселното гнездо към телевизора с плазмен екран
 • - - - - - - - 8529909253 80: Печатна платка предназначена за подаване на захранващо напрежение и на контролни  сигнали директно към електронна верига за управление, намираща се  върху стъклен панел тип TFT на един LCD модул
 • - - - - - - - 8529909255 80: Модули от органични светодиоди (OLED), състоящи се от една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), съдържащи органичен материал, некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление, една или повече печатни платки с управляващи електронни елементи за адресиране на пикселите, предназначени за използване при производството на телевизори и монитори
 • - - - - - - - 8529909257 80: Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за използване в производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи
 • - - - - - - - 8529909259 80: Течнокристални (LCD) модули със: - размер на екрана по диагонала 14,5 cm или повече, но ненадвишаващ 25,5 cm, - светодиодна подсветка, - печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2 (Automative Pixel Link) и други активни и пасивни елементи, - 6 до 8-пинов щепсел за захранване и 2 до 4-пинов LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) или интерфейс APIX2, - дори в корпус, за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909263 80: Течнокристален (LCD) модул - с диагонал на екрана най-малко 14,5 cm, но не повече от 38,5 cm, - със или без сензорен екран, - със светодиодна подсветка, - с печатна платка с EEPROM, микроконтролер, LVDS приемник и други активни и пасивни елементи, - с щепсел за захранване и интерфейси CAN и LVDS, - със или без електронни компоненти за динамична настройка на цветовете, - в корпус, със или без функции за механично, сензорно или безконтактно управление и със или без активна система за охлаждане, пригоден за монтаж в моторни превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909265 80: Екрани с органични светодиоди, състоящи се от: - органичния слой с органични светодиоди, - два проводящи слоя с преминаване и електронни дупки, - слоеве от транзистори (TFT) с разделителна способност 1 920 x 1 080 - анод и катод за електрозахранванетона органичните диоди, - филтърRGB, - защитен слой от стъкло или пластмаса, - без електроника за адресиране на пикселите, предназначени за производството на стоки от позиция 8528
 • - - - - - - - 8529909267 80: Цветен течнокристален (LCD) дисплей за монитори от позиция 8528:  - с размер на екрана по диагонала 14,48 cm или повече, но ненадвишаващ 31,24 cm, - със или без сензорен екранq - с подсвет, микроконтролер, - с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с един или повече интерфейса LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и едно или повече гнезда за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX, - в корпус дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса, - без модул за обработка на сигнали, - дори с допирна и акустична обратна връзка, използван в производството на превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909270 80: Правоъгълна pамка за закрепване и покриване: - от алуминиева сплав, съдържаща силиций и магнезий, - с дължина 500 mm или повече, но не повече от 2 200 mm, - с широчина 300 mm или повече, но не повече от 1 500 mm от вид, използван за производството на телевизори
 • - - - - - - - 8529909275 80: Печатна платка със светодиоди: - дори оборудвана с призми/лещи, и - дори с монтиран(и) конектор(и) за производство на компоненти за подсвет на продукти от № 8528
 • - - - - - - - 8529909285 80: Цветен течнокристален модул в корпус: - с размер на екрана по диагонала 14,48 cm или повече, но непревишаващ 26 cm, - без сензорен екран, - с подсвет и микроконтролер, - с контролер за локална шина CAN, интерфейс LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и съединител за CAN/захранване, - без модул за обработка на сигнали, - само с електроника за управление на адресирането на пикселите, - със задвижван от двигател механизъм за придвижване на екрана, предназначен за постоянно монтиране в превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909299 80 (0/2) : Други