За телевизионните камери от подпозиции 8525 80 11 и 8525 80 19 и апаратите от № 8527 и 8528.

 • - - - - - - - 8529909210 80: За приемо-предаватели (с изключение на VHF радиокомуникационните приемо-предаватели изпълняващи стандард ARINC|566|A и бордните системите за общуване изпълняващи стандард ARINC|306 or 412 -, за приемници (с изключение на апаратите за радиоразпръскване или телевизия и приемниците за оборудване за избирателно повикване (SELCAL) изпълняващи стандард ARINC|531 or 596 -, за други (с изключение на приемниците за радионавигационни системи OMEGA изпълняващи стандард ARINC|580 or 599), предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - - - - 8529909215 80: Течнокристални модули (LCD модули),, -|състоящи се само от един или повече стъклени или пластмасови TFT панели, -|некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление , -|с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пикселите, -|със или без блок за подсвет -|със или без инвертори
 • - - - - - - - 8529909220 80: Сглобки и части от сглобки, състоящи се от два или повече детайли или части сглобени заедно, за апаратите от позиция|8526, предназначени за гражданската авиация
 • - - - - - - - 8529909225 80: Течнокристални модули без средства за чувствителен на допир екран, състоящи се само от: -|една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), -|лят радиатор, -|блок за подсвет, -|една печатна платка с микроконтролер и -|интерфейс LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение), предназначени за производството на радиоприемници за моторни превозни средства
 • - - - - - - - 8529909232 80: Оптична единица за видео прожекция, състояща се от система за разделяне на цветовете, механизъм за позициониране и лещи, предназначена за направата на изделия от позиция 8528
 • - - - - - - - 8529909237 80: Закрепване и предпазни козирки от алуминиева сплав, съдържаща: -|Силиций и магнезий, -|С дължина 300|mm или повече, но не повече от 2|200|mm, Със специфична форма за използване в производството на телевизионни приемници
 • - - - - - - - 8529909240 80: Сглобка, съставена от призми, DMD (Digital Micromirror Device) чипове и електронни схеми за контрол, предназначени за направата на телевизионно прожекционно оборудване или видеопрожекционни апарати
 • - - - - - - - 8529909241 80: DMD (Digital Micromirror Device) чипове, предназначени за направата на видеопрожекционни апарати
 • - - - - - - - 8529909242 80: Топлоотвеждащи радиатори и охлаждащи ребра, за поддържане на работната температура на транзистори и интегрални схеми, за използване за направата на продукти, попадащи в позиции 8527|или 8528
 • - - - - - - - 8529909243 80: Модул за визуализиране чрез плазма, с вградени само електроди за адресация и онагледяване, с или без драйвер и/или електроника само за управление на адресацията на пиксели и с или без захранване
 • - - - - - - - 8529909245 80: Пакет от интегрални схеми с функция по приемане на телевизия, съдържащи чип - канален декодер, чип - тунер, чип - управление на мощността, GSM филтри и пасивни елементи - и дискретни и вградени, за приемане на цифрови видеосигнали, разпространявани в DVB-T и DVB-H формати
 • - - - - - - - 8529909247 80: Светлочувствителни матрици за формиране на видеосигнал (прибор със зарядна връзка (CCD) с междуредов пренос на заряда, за поредова развивка, или матрица CMOS) за цифрови видеокамери, под формата на монолитна аналогова или цифрова интегрална схема, с размер на пиксела непревишаващ 12|µm|!x!|12|µm, в монохромен вариант с микролеща към всеки отделен пиксел (матрица от микролещи), и в цветен вариант с цветен филтър и с матрица от малки лещи (микролещи), с миниатюрна леща, поставена на всеки отделен пиксел
 • - - - - - - - 8529909249 80: Щепселно гнездо за променливо напрежение, с шумов филтър, състоящ се от: -|Щепселно гнездо за променливо напрежение 230|V (за включване на захранващ кабел) -|вграден противошумен филтър, състоящ се от кондензатори и бобини, -|кабелен щепсел за свързване на щепселно гнездо за променливо напрежение със захранващия блок на плазмен екран, със или без метална опора, която закрепва щепселното гнездо към телевизора с плазмен екран
 • - - - - - - - 8529909253 80: Печатна платка предназначена за подаване на захранващо напрежение и на контролни |сигнали директно към електронна верига за управление, намираща се |върху стъклен панел тип TFT на един LCD модул
 • - - - - - - - 8529909255 80: Модули от органични светодиоди (OLED), състоящи се от една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), съдържащи органичен материал, некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление, една или повече печатни платки с управляващи електронни елементи за адресиране на пикселите, предназначени за използване при производството на телевизори и монитори
 • - - - - - - - 8529909257 80: Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за използване в производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи
 • - - - - - - - 8529909259 80: Течнокристални (LCD) модули със: -|размер на екрана по диагонала 14,5|cm или повече, но ненадвишаващ 25,5|cm, -|светодиодна подсветка, -|печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2|(Automative Pixel Link) и други активни и пасивни елементи, -|6|до 8-пинов щепсел за захранване и 2|до 4-пинов LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) или интерфейс APIX2, -|дори в корпус, за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909263 80: Течнокристален (LCD) модул -|с диагонал на екрана най-малко 14,5|cm, но не повече от 38,5|cm, -|със или без сензорен екран, -|със светодиодна подсветка, -|с печатна платка с EEPROM, микроконтролер, LVDS приемник и други активни и пасивни елементи, -|с щепсел за захранване и интерфейси CAN и LVDS, -|със или без електронни компоненти за динамична настройка на цветовете, -|в корпус, със или без функции за механично, сензорно или безконтактно управление и със или без активна система за охлаждане, пригоден за монтаж в моторни превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909265 80: Екрани с органични светодиоди, състоящи се от: -|органичния слой с органични светодиоди, -|два проводящи слоя с преминаване и електронни дупки, -|слоеве от транзистори (TFT) с разделителна способност 1|920|x|1|080 -|анод и катод за електрозахранванетона органичните диоди, -|филтърRGB, -|защитен слой от стъкло или пластмаса, -|без електроника за адресиране на пикселите, предназначени за производството на стоки от позиция 8528
 • - - - - - - - 8529909267 80: Цветен течнокристален (LCD) дисплей за монитори от позиция 8528:| -|с размер на екрана по диагонала 14,48|cm или повече, но ненадвишаващ 31,24|cm, -|със или без сензорен екранq -|с подсвет, микроконтролер, -|с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с един или повече интерфейса LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и едно или повече гнезда за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX, -|в корпус дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса, -|без модул за обработка на сигнали, -|дори с допирна и акустична обратна връзка, използван в производството на превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909270 80: Правоъгълна pамка за закрепване и покриване: -|от алуминиева сплав, съдържаща силиций и магнезий, -|с дължина 500|mm или повече, но не повече от 2|200|mm, -|с широчина 300|mm или повече, но не повече от 1|500|mm от вид, използван за производството на телевизори
 • - - - - - - - 8529909275 80: Печатна платка със светодиоди: - дори оборудвана с призми/лещи, и - дори с монтиран(и) конектор(и) за производство на компоненти за подсвет на продукти от № 8528
 • - - - - - - - 8529909285 80: Цветен течнокристален модул в корпус: -|с размер на екрана по диагонала 14,48|cm или повече, но непревишаващ 26|cm, -|без сензорен екран, -|с подсвет и микроконтролер, -|с контролер за локална шина CAN, интерфейс LVDS (диференциални сигнали с ниско напрежение) и съединител за CAN/захранване, -|без модул за обработка на сигнали, -|само с електроника за управление на адресирането на пикселите, -|със задвижван от двигател механизъм за придвижване на екрана, предназначен за постоянно монтиране в превозни средства от глава 87
 • - - - - - - - 8529909299 80 (0/2) : Други