Телевизионни предавателни тръби.

  • - - - 8540201010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540201090 80: Други