Други / Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от № 8443, 8525, 8527 или 8528.

Deutsch 5 English 1 Français 3 Polski 1

  • - - - 8517691000 80 (0/3) : Видеофони
  • - - - 8517692000 80 (0/4) : Домофони
  • - - - 8517693000 80: Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия
  • - - - 8517699000 80: Други