Поцинковани / Телове от желязо или от нелегирани стомани.

Français 2

  • - - 7217201000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - 7217201000 80: Чийто най-голям размер на напречното сечение е по-малък от 0,8 mm
  • - - - 7217203000 80: Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 0,8 mm
  • - - 7217205000 80: Съдържащи тегловно 0,25% или повече, но по-малко от 0,6% въглерод
  • - - 7217209000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод