Други / Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

Nederlands 1

  • - - - - 2939799010 80: (1R,2S)-(-)-хлороефедрин CAS № 110925-64-9
  • - - - - 2939799020 80: (1S,2R)-(+)-хлороефедрин CAS № 1384199-95-4
  • - - - - 2939799030 80: (1S,2S)-(+)-хлоропсевдоефедрин CAS № 73393-61-0
  • - - - - 2939799040 80: (1R,2R)-(-)-хлоропсевдоефедрин CAS № 771434-80-1
  • - - - - 2939799090 80: Други