Запаметяващи единици / Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 3

  • - - 8471702000 80: Централни запаметяващи единици
  • - - 8471703000 10: Други
  • - - - 8471703000 20: Дискови запаметяващи единици
  • - - - - 8471703000 80: Оптични, включително магнитооптични
  • - - - - 8471705000 10 (0/1) : Други
  • - - - - - 8471705000 80: Твърди дискови запаметяващи единици
  • - - - - - 8471707000 80: Други
  • - - - 8471708000 80: Лентови запаметяващи единици
  • - - - 8471709800 80: Други