Други / Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения.

Čeština 18 Dansk 3 Deutsch 66 English 125 Español 2 Suomi 1 Français 12 Magyar 1 Nederlands 10 Polski 11 Slovenščina 3

Самостоятелно представено органично съединение…

Самостоятелно представено органично съединение (бяло, в прахообразна форма) с определен химичен състав, не представено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Субстанцията е предназначена за производство на фармацевтични продукти. Olmesartan medoxomil (олмесартан медоксомил) с CAS № 144689-63-4.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Olmesartan medoxomil (CAS…

Субстанцията – Olmesartan medoxomil (CAS № 144689-63-4) е самостоятелно представено органично съединение (бяло, в прахообразна форма) с определен химичен състав (хетероциклено съединение).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, под формата на кристален прах) с определен химичен състав – хетероциклено съединение с молекулна формула C16H16ClNO2S.C6H6SO3.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Quetiapine fumarate (CAS №…

Субстанцията – Quetiapine fumarate (CAS № 111974-72-2) е самостоятелно представено органично съединение (бял кристален прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Diltiazem hydrochloride (CAS…

Субстанцията – Diltiazem hydrochloride (CAS № 33286-22-5) е самостоятелно представено органично съединение (бяло, в твърда форма) с определен химичен състав (хетероциклено съединение).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, под формата на кристален прах) с определен химичен състав – хетероциклено съединение с молекулна формула C23H25N5O5.CH3SO3H.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ