Микрофони и техните стойки / Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука.

  • - - 8518103000 80 (2/0) : Микрофони, чийто честотен обхват е между 300|Hz и 3,4|kНz, с диаметър, непревишаващ 10|mm и с височина, непревишаваща 3|mm, от видовете, използвани за телекомуникации
  • - - 8518109500 80 (2/0) : Други