Толуидини и техните производни; соли на тези продукти.

English 1

  • - - - 2921430020 80: 4-Амино-6-хлортолуен-3-сулфонова киселина (CAS RN 88-51-7)
  • - - - 2921430030 80: 3-Нитро-p-толуидин (CAS RN 119-32-4)
  • - - - 2921430040 80: 4-Аминотолуен-3-сулфонова киселина (CAS RN 88-44-8)
  • - - - 2921430050 80: 4-Аминобензотрифлуорид (CAS RN 455-14-1)
  • - - - 2921430060 80: 3-Аминобензотрифлуорид (CAS RN 98-16-8)
  • - - - 2921430080 80: α,α,α-Трифлуоро-6-хлоро-m-толуидин (CAS RN 121-50-6)
  • - - - 2921430090 80: Други